SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | |

Ocenění školy

Naše škola obdržela titul  "Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje" 2. stupně,

kterého dosázhla v soutěži, kterou pořádal Klub ekologické výchovy, škola VŠERS a Jihočeký kraj. Do soutěže bylo zapojeno 16 škol.  

Děkujeme všem zúčastněným žákům a pedagogům.

Výuka od 26.4.2021

Od 26.4.2021 se vrátí podle cyklování všichni žáci na ODBORNÝ VÝCVIK.

Výuka teorie zůstává zatím v distanční formě online. Dále budou žáci ubytováni i na domově mládeže.

Konzultace prezenčně jsou možné ve formě maximálně 6+1, ale vzhledem k narušení online výuky bych je zatím odsunul na pozdější dobu.

V pondělí 26.4.2021 v 7:00 bude zahájena výuka testováním, kdy učitel odborného výcviku otestuje přidělenou skupinu žáků podle „PŘEŘAZOVACÍHO PLÁNU“.

Pokud některý žák nebude přítomen, musí testování podstoupit neprodleně po svém příchodu do školy. Žáky musíme testovat 2x týdně tj. zpravidla pondělí a čtvrtek nebo každý 4. den po předchozím testování.

Pokud bude žák na domově mládeže, bude otestován tam a obdrží potvrzení, že byl již testovaný, kterým se prokáže na odborném výcviku.

V okamžiku uvolnění teoretického vyučování se toto bude týkat i školy (výuky teorie).

Neměl by existovat nikdo, kdo by tu byl bez testu. Vyjímku tvoří pouze ti, kteří se prokáží potvrzením od Hygieny či lékaře o prodělaném onemocnění COVID – 19 v posledních 90 dnech. Dále ti, kteří mají za sebou obě dvě dávky očkování a to po době 14 dnů od aplikace druhé dávky (opět po předložení potvrzení).

Žáky musíme upozornit, že i cestou do školy se nemají shlukovat (kouření před areálem) a musíme dodržovat homogenní skupiny dle rozvrhu.

 

Ing. Pavel Zasadil

Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

SKUPINOVÉ KONZULTACE ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ A ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna

se mohou žáci všech končících ročníků a ti, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem zúčastnit prezenčních skupinových konzultací na odborném výcviku a to po telefonní dohodě s Ing. Janem Kašparem na telefonu 387 924 202 od 7:00 do 13:00.
Termín konzultací je nutné dohodnout minimálně jeden den dopředu. V jeden okamžik může být přítomno maximálně 6 žáků na jednoho učitele odborného výcviku.

Výuka teoretických předmětů je nadále vedena v online prostředí TEAMS.

Podmínkou účasti na skupinových konzultacích je negativní test na přítomnost COVID-19.
K tomuto účelu byla zřízena TESTOVACÍ MÍSTNOST A12.

Ing. Pavel Zasadil
ředitel školy
SOŠE, COP
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

Přijímací zkoušky a vyhlášení výsledků

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky u oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Na základě toho, že je počet přijatých přihlášek nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodl ředitel školy, že se přijímací zkoušky konat nebudou.
Všichni žáci splnili kritéria pro přijímací řízení a mohou být tedy přijati do denní formy studia oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Obory vzdělávání, kde se přijímací zkouška konat bude:

- 18-20-M/01 Informační technologie
- 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Jednotná přijímací zkouška se bude konat ve dnech 3. a 4. května 2021.

Pozvánka s podrobnými instrukcemi bude zaslána poštou na adresu zákonného zástupce.

 

Obory vzdělávání ukončené výučním listem přijímáme bez přijímací zkoušky:

  - 26-51-H/01 Elektrikář
  - 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
  - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
V týdnu od 8. – 14. 3. 2021 budou všichni zákonní zástupci vyrozuměni emailem o přiděleném evidenčním čísle pro uchazeče na zvolené obory.

 

Zveřejnění výsledků a pořadí uchazečů

Výsledné pořadí uchazečů bude zveřejněno na našich webový stránkách po 19.5.2021.

Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. nejdříve 19.5. a nejpozději 2.6.2021.

thumbnail zapisovy listek1
Ing. Pavel Zasadil, v.r.
ředitel SOŠE,COP
Hluboká nad Vltavou