SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou | |

Po stopách historie (nejen) Českých Budějovic

Žáci prvních a druhých ročníků se ve dnech 20. 9. 2022 až 27. 9. 2022 vydali na exkurzi do Českých Budějovic. Putování historickým centrem zahájili na Lannově třídě, kde kromě zajímavé architektury shlédli i dílo z expozice moderního umění, tzv. Cake Tower.

Jejich cesta pokračovala kolem Černé věže a katedrály sv. Mikuláše. Původně gotický chrám sv. Mikuláše z 13. století podlehl roku 1641 velkému požáru. Jeho dnešní podoba je z doby barokní. Další zastávkou byla barokní Samsonova kašna, pojmenovaná po biblickém silákovi, na náměstí Přemysla Otakara II. Odtud měli žáci dobrý výhled i na krásnou architekturu českobudějovického náměstí včetně barokní radnice, která je od roku 1988 chráněnou kulturní památkou. Nedaleko kašny našli žáci tzv. Bludný kámen a připomněli si, co na tomto místě původně stávalo. Ti odvážnější kámen překročili…

Na rohu náměstí a Piaristické ulice žáky zaujal dvoupatrový původně gotický dům s obnoveným gotickým lomeným portálem a okny s kružbami, na jehož fasádě jsou zbytky fresky sv. Kryštofa. Dům patří mezi nejcennější památky ve městě a je součástí městské památkové rezervace.

Odtud už zbýval jen kousek cesty na Piaristické náměstí. Po krátkém odpočinku v krásně opravené zahradě u kostela Obětování Panny Marie se žáci přesunuli do areálu bývalého dominikánského kláštera, nejstarší stavby v Českých Budějovicích. Jedná se o nejcennější historicko-uměleckou památku města a jednu z nejcennějších památek jižních Čech. Zde už čekal pan kostelník Ing. Jiří Míchal se svojí přednáškou o založení Českých Budějovic. Žáky nejvíc zaujaly informace o způsobu vyměřování centra města. Seznámili se také s nejvýznamnějšími architektonickými památkami a freskami v kostele Obětování Panny Marie a v křížové chodbě bývalého kláštera a dozvěděli se, co to byl tzv. rajský dvůr a kdo do něj měl přístup. V klášterním kostele žáci viděli, jak „šel čas“ - setkali se s gotikou (žebrová klenba, lomený oblouk, kružba, fresky), barokem (část hlavní lodi, varhany, lavice), rokokem (kazatelna), novogotikou (hlavní oltář, boční oltáře), secesí (elektrické lustry) i dobou nejnovější (obětní stůl).

historiecb1 historiecb1
historiecb3 historiecb4
historiecb5 historiecb6

Žáci SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou zamířili za ochránci přírody do ZOO

V pátek 23. září 2022 žáci prvních ročníků Střední odborné školy elektrotechnické strávili několik příjemných hodin v areálu Zoologické zahrady Ohrada, kde se konal Den otevřených dveří projektu CZ-SK SOUTH LIFE a zároveň i oslava 30. výročí programu LIFE.

V rámci spolupráce realizátorů tohoto projektu Jihočeského kraje a školy se informační akce spojená s praktickými ukázkami skutečně vydařila. Žáky zaujala především prezentace využívání bezpilotních letounů při ochraně přírody s prohlídkou vystavených exemplářů. Jelikož mezi žáky jsou i budoucí IT specialisté, zajímala je také problematika vyhodnocování a zpracování nasbíraných digitálních snímků a screeningů, které pomáhají k efektivnějšímu rozhodování při plánování ochranářských aktivit.

bezpilotni letouny

Překvapením rozhodně byl zcela živý a aktivní brouk páchník se svými kamarády. Žáky pobavila a také poučila interaktivní přednáška náležitě a vtipně převlečených pracovníků projektu. Se zájmem naslouchající žáky seznámili s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita), jehož útočištěm jsou koruny starších stromů, které se nacházejí i v areálu školy a okolí. Kromě páchníka hnědého sídlícího v sedmi evropsky významných lokalitách jižních Čech projekt řeší také ochranu kriticky ohroženého zástupce botanické říše hořečka mnohotvarého českého a dalšího ohroženého brouka střevlíka Menétriésova. Na programu bylo i seznámení s dalšími projekty na ochranu přírody z ČR a programu LIFE (JEDNA PŘÍRODA; LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ; LIFE SOUTHMORAVIA; LIFE SUBPANNONIC). Pro pozorné posluchače nechyběla ani soutěž o ceny.

pachnik hnedy

Na základě ohlasů žáků lze konstatovat, že realizovaná akce splnila svůj cíl a přispěla k informovanosti u nově přicházejících žáků o krajinu a region, kde studují. A také pozitivně povzbudila zájem o praktické propojení světa nejnovějších technologií a přírody.

Den pro zelené město

Zúčastníme se exkurze do Teplárny České Budějovice, a.s. - 27. září 2022

Burza škol

Jako každý rok i letos se naše škola zúčastní akcí pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou s názvem Burza škol.

Budeme se těšit na společné setkání.

Odkazy a informace k pořádaným akcím na stránkách:

https://www.jhk.cz/planovane-akce/burza-skol-on-line-2022

https://www.jhk.cz/udalosti/vse/vse/burzy-skol

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Pokyny k zahájení

Nastupující 1. ročníky 1. září 2022 v 9.00 hod. dle počasí venku nebo ve společenském sále školy.

Na zahájení je třeba si přinést poznámkový sešit a psací potřeby. Účast rodičů není povinná, je na zvážení každého z nich.

Ostatní třídy 2. - 4. ročníky mají zahájení v 7.50 dle rozpisu v Bakalářích.

Příjezd žáků na domov mládeže je možný již 31. 8. 2022 od 15.00 do 21.00 hod.