Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky. 

Detail oboru: Mechanik elektrotechnik