Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru: 26-52-H/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek

 

Detail oboru: Elektromechanik pro zařízení a přístroje


Elektrikář, Elektrikář – silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/01, 26-51-H/02

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 

Detail oboru: Elektrikář, Elektrikář – silnoproud


Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky. 

Detail oboru: Mechanik elektrotechnik