I. pololetí
začátek výuky 1. 9. 2021
konec výuky 31. 1. 2022

II. pololetí
začátek výuky 4. 2. 2022
konec výuky 30. 6. 2022

Prázdniny:
– Podzimní  27 . a 29. 10. 2021
– Vánoční  23. 12. 2021 – 2. 1. 2021 – nástup do školy 3. 1. 2022
– Pololetní  4. 2. 2022
– Jarní  28. 2. – 6. 3. 2022
– Velikonoční  14. 4. 2022
– Hlavní  1. 7. – 31. 8. 2022

Volné dny:  27. 9. 2021, 25. - 26.10.2021

Pedagogické rady:
– v I. pololetí   5. 11. 2021, 14. 1. 2022
– ve II. pololetí  8. 4. 2022, 28. 6. 2022

SRPDŠ: – třídní schůzky 12. 11. 2021, 22. 4. 2022

Přijímací řízení:
• od ...... 2022
– přihlášky do 1. 3. 2022

Den otevřených dveří
– sobota  27. 11. 2021 8:00- 13:00
– a ve dnech  10. – 13. 1. 2022 9:00 – 17.00

Adaptační kurzy 1. ročníků
– 13.9. - 8.10.2021

Maturitní zkoušky
– přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2021 k jarnímu zkušebnímu období 2022, přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2022 pro podzimní zkušební období 2022
– didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 - BUDE UPŘESNĚNO 

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU:  ...

Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemná zkouška: 
Praktické zkoušky:
IT4    ...
ME4  ...
ED2  ...

Ústní zkoušky:
IT4    ...
ME4  ...
ED2  ...

 

Záverečné zkoušky - červen

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU: 
– písemná zkouška    
– praktická zkouška  
– ústní zkouška       

předání výučních listů 

předání maturitních vysvědčení

Souvislá praxe - TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY

Sportovně turistické kurzy
– 16.5. - 10.6.2022