Organizace školního roku

I. pololetí

začátek výuky 1. 9. 2022

konec výuky 31. 1. 2023

II. pololetí

začátek výuky 1. 2. 2023

konec výuky 30. 6. 2023

Prázdniny

Podzimní 26. a 27. 10. 2022
Vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – nástup do školy 3. 1. 2023
Pololetní 3. 2. 2023
Jarní 6. 3. - 12. 3. 2023
Velikonoční 6. 4. 2023
Hlavní 1. 7. – 31. 8. 2023

Adaptační kurzy 1. ročníků

12.9. - 7.10.2022

Ředitelské volno

24., 25. 10. a 18.11.2022

Pedagogické rady

v I. pololetí 10. 11. 2022, 27. 1. 2023

ve II. pololetí 26. 4. 2023, 28. 6. 2023

SRPDŠ

třídní schůzky 11. 11. 2022 od 14:00 a 28. 4. 2023 od 14:00

Přijímací řízení

jednotná přijímací zkouška se koná 13. a 14. 4. 2023

– přihlášky je nutné zaslat do 1. 3. 2023

– náhradní termíny 10. a 11. 5. 2023

Den otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022 8:00- 13:00

a ve dnech 9. – 12. 1. 2023 9:00 – 17.00

Setkání důchodců

14. 10. 2022 od 13:30

Shromáždění zaměstnanců

16.12.2022

Vzdělání a řemeslo

3. - 5. 11. 2022

Souvislá praxe

- ME 3: 17. - 28. 4. 2023

- ME 2A, ED 1: 15. - 26. 5. 2023

- ME 2B, IT2, IT3: - 22. 5. - 2. 6. 2023

Sportovně turistické kurzy

29.5. - 9.6. 2023 (ME 2A, IT2)

Maturitní zkoušky

V jarním období se konají od 2.5. do 10.6. - přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2022.

V podzimním období od 1.9. do 20.9. - přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2023.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

jarní zkušební období 2. 5. 2023

podzimní zkušební období 4. - 7. 9.

Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemné zkoušky:

ČJ - 11. 4. 2023 od 13.30 (120 minut)

CZJ - 12. 4. 2023 od 13.30 (60 minut)

Praktické zkoušky:

ME 4, IT 4 - 11. 5. - 12. 5. 2023

ED 2 - 11. 5. - 12. 5. 2023

Ústní zkoušky:

ED 2 - 22. - 25. 5. 2023

ME 4 - 22. - 25. 5. 2023

IT 4 - 29. - 31. 5. 2023

předání maturitních vysvědčení - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou - 2. 6. 22023 od 12:00

Závěrečné zkoušky

Písemná zkouška: 1. 6. 2023 od 7.50 (240 minut)

Praktické zkoušky:

Všechny praktické zkoušky začínají v 6.45 na VT 4 (délka min. 5 hodin)

ZS 1 - 8. 6. 2023

EL 3A - 9. 6. 2023

PK A - 12. 6. 2023

PK B - 13. 6. 2023

ME 3 - 14. 6. 2023

EL 3B - 15. 6. 2023

Ústní zkoušky:

ZS 1 - 19. 6. 2023

PK A - 20. 6. 2023

PK B - 21. 6. 2023

EL 3A - 22. 6. 2023

EL 3B - 23. 6. 2023

ME 3 - 26. 6. 2023

Předání výučních listů - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou 29. 6. 2023

od 12:00 - EL 3A, EL 3B, ME 3, ZS

od 13:00 - PK A, PK B