Organizace školního roku

I. pololetí

začátek výuky 4. 9. 2023

konec výuky 31. 1. 2024

II. pololetí

začátek výuky 1. 2. 2024

konec výuky 21. 6. 2024

Prázdniny

Podzimní 26. a 27. 10. 2023
Vánoční 22. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – nástup do školy 3. 1. 2024
Pololetní 2. 2. 2024
Jarní 11. 3. - 17. 3. 2024
Velikonoční 28. 3. 2024
Hlavní 29. 6. – 1. 9. 2024 (nástup 2.9.2024)

Adaptační kurzy 1. ročníků

11.9. - 6.10.2023

Ředitelské volno

29. 9. 2023

Pedagogické rady

v I. pololetí 9. 11. 2023, 30. 1. 2024

ve II. pololetí 25. 4. 2024, 19. 6. 2024

SRPDŠ

třídní schůzky 10. 11. 2023 od 14:00 a 26. 4. 2024 od 14:00

Přijímací řízení

jednotná přijímací zkouška se koná v pátek 12. a pondělí 15. 4. 2024

– přihlášky je nutné zaslat do 1. 3. 2023

– náhradní termíny 29. a 30. 4. 2024

Den otevřených dveří

sobota 25. 11. 2023   8:00 - 13:00

a ve dnech 8. – 11. 1. 2024 9:00 – 17.00

Setkání důchodců

13. 10. 2023 od 13:30

Shromáždění zaměstnanců

8.12.2023

Vzdělání a řemeslo

2. - 4. 11. 2023

Souvislá praxe

- ME 3: .....

- ME 2A,  IT3, ED 1: 13. - 24. 5. 2024

- ME 2B, IT2:  20. -  31. 5. 2024

Sportovně turistické kurzy

- 13. 5. - 14. 6. 2024 - EL 2A, EL 2B, IT2, ME 2A, ME 2B

Maturitní zkoušky

V jarním období se konají od 2.5. do 10.6. - přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2023.

V podzimním období od 1.9. do 20.9. - přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2024.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

jarní zkušební období ...

podzimní zkušební období  ...

Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemné zkoušky:

ČJ - 3. 4. 2024 od 13.30 (120 minut)

CZJ - 4. 4. 2024 od 13.30 (60 minut)

Praktické zkoušky:

ED 2, IT 4 - 29. 4. - 30. 4. 2024

ME 4 - ...

Ústní zkoušky:

ED 2 - 20. 5. - 31. 5. 2024

ME 4 - 20. 5. - 31. 5. 2024

IT 4 - 20. 5. - 31. 5. 2024

předání maturitních vysvědčení - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou - ........ od 12:00

Závěrečné zkoušky

Písemná zkouška: 3. 6. 2024 od 7.50 (240 minut)

Praktické zkoušky:

Všechny praktické zkoušky začínají v 6.45 na VT 4 (délka min. 5 hodin)

ZS 1 -  2024

EL 3A -  2024

PK A -  2024

PK B -  2024

ME 3 -  2024

EL 3B -  2024

Ústní zkoušky:

ZS 1 -  2024

PK A - 2024

PK B - 2024

EL 3A - 2024

EL 3B - 2024

ME 3 - 2024

Předání výučních listů - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou ......2024

od 12:00 - EL 3A, EL 3B, ME 3, ZS

od 13:00 - PK A, PK B