I. pololetí
začátek výuky 1. 9. 2020
konec výuky 31. 1. 2021

II. pololetí
začátek výuky 1. 2. 2021
konec výuky 30. 6. 2021

Prázdniny:
– Podzimní  29 . – 30. 10. 2020
– Vánoční  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – nástup do školy 4. 1. 2021
– Pololetní  29. 1. 2021
– Jarní  15. 2. – 21. 2. 2021
– Velikonoční  1. 4. 2021
– Hlavní  1. 7. – 31. 8. 2021

Volné dny:  25. 9. 2020

Pedagogické rady:
– v I. pololetí   18. 11. 2020, 26. 1. 2021
– ve II. pololetí  21. 4. 2021, 25. 6. 2021

SRPDŠ: – třídní schůzky 20. 11. 2020, 23. 4. 2021

Přijímací řízení:
• od 3. a 4. 5. 2021
– přihlášky do 1. 3. 2021

Den otevřených dveří
– sobota  28. 11. 2020 8:00- 13:00
– a ve dnech  11. – 14. 1. 2021 9:00 – 17.00

Maturitní zkoušky
– přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 k jarnímu zkušebnímu období 2021, přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období 2021
– didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 od 24. 5. 2021 - 26. 5. 2021

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU:  7.6. - 11.6.2021

Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemná zkouška  -  ZRUŠENA
Praktické zkoušky:
IT4    28. 6. – 30. 6. 2021
ME4  15.6. – 17.6. 2021
ED2  15.6. – 16.6. 2021

Ústní zkoušky:
IT4    15. 6. – 17. 6. 2021
ME4  29.6. – 1.7. 2021
ED2  28.6. – 29.6. 2021

 

Záverečné zkoušky - červen

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU: 15.6. - 21.6.2021
– písemná zkouška  -  ZRUŠENA
– praktická zkouška  10. – 11. 6. 2021 (EL3A, EL3B), 14. 6. 2021 (ZS1)
– ústní zkouška       22. – 24. 6. 2021 (ZS1, EL3B, EL3A)

předání výučních listů 

předání maturitních vysvědčení

Souvislá praxe - ZRUŠENAZávěrečné zkoušky - ZÁŘÍ 2021

ME 3A , ME 3B - praktická - 1.9.2021 od 7.00 
                             - ústní - ME3 A  - 10.9.2021       
                                        - ME3 B  - 9.9.2021


– PROFESNÍ KVALIFIKACE - písemná - 1.9.2021 - od 10.00  do 14.00  
                                               - praktická - bude upřesněno do 30.6.2021       
                                               - ústní - PKA - 14.9.2021
                                                          - PKB - 15.9.2021

 

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

- ústní - 16. a 17. 9. 2021

- praktické - ED 2 - 8.9 od 12.00