I. pololetí
začátek výuky 1. 9. 2022
konec výuky 30. 6. 2023

II. pololetí
začátek výuky 6. 2. 2023
konec výuky 30. 6. 2023

Prázdniny:
– Podzimní  26 . a 27. 10. 2022
– Vánoční  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – nástup do školy 3. 1. 2023
– Pololetní  3. 2. 2023
– Jarní  6. 3. - 12. 3. 2023
– Velikonoční  6. 4. 2023
– Hlavní  1. 7. – 31. 8. 2023

Adaptační kurzy 1. ročníků
– 12.9. - 7.10.2022

Ředitelské volno:  24., 25. 10. a 18.11.2022

Pedagogické rady:
– v I. pololetí   10. 11. 2022, 27. 1. 2023
– ve II. pololetí  20. 4. 2023, 28. 6. 2023

SRPDŠ: – třídní schůzky 11. 11. 2022, 21. 4. 2023

Přijímací řízení:
– jednotná přijímací zkouška se koná 13. a 14. 4. 2023
– přihlášky je nutné zaslat do 1. 3. 2023

– Náhradní termíny 10. a 11. 5. 2023

Den otevřených dveří
– sobota  26. 11. 2022 8:00- 13:00
– a ve dnech  9. – 12. 1. 2023 9:00 – 17.00

Setkání důchodců 

– 14. 10. 2023 od 13:30

Shromáždění zaměstnanců
– 

Vzdělání a řemeslo
– 3. - 5. 11. 2023 

Souvislá praxe:
- ME
--
- IT 2, IT 3, ED 1
- ME 2  - 

Sportovně turistické kurzy
-  15.5. - 16.6. 2023

Maturitní zkoušky
– Maturitní zkoušky v jarním období se konají od 2.5. do 10.6. - přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2022.

– V podzimním období od 1.9. do 20.9. - přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2023.
– Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat: - -----  , v podzimním zkušebním období pak ---------.

 
Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemné zkoušky: 
ČJ - 11. 4. 2023 od 13.30 (120minut)
CZJ - 12. 4. 2023 od 13.30 (60 minut)

Praktické zkoušky:
ED 2  - 11. 5.  - 12. 5. 2023
IT 4    - 11. 5. - 12. 5. 2023 
ME 4 - 11. 5.  - 12. 5. 2023

Ústní zkoušky:
ED 2  -  22. - 30 5. 2023
ME 4 -  22. - 30 5. 2023
IT 4  -   22. - 30 5. 2023

– předání maturitních vysvědčení - -------------- zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou  

Záverečné zkoušky

Písemná zkouška:    1. 6. 2022 od 7.50

Praktické zkoušky:  

- všechny praktické zkoušky začínají v 6.45 na VT 4

PK A - ----- a PK B - ------- 

ZS 1     - -----

ME 3    - ------

EL 3A  - -------

EL 3B  - ------- 

                             
Ústní zkoušky:  

PK A - ----- a PK B - ------- 

ZS 1     - -----

ME 3    - ------

EL 3A  - -------

EL 3B  - -------


– předání výučních listů - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou 

   ---------