Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021


Přihláška


Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout na:
TISKOPISY PŘIHLÁŠEK NA SŠ


Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy,
a to nejpozději 1. března 2021 pro všechny obory a formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp., maturitní vysvědčení pro zkrácené studium, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1


Součástí přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.


Přijímací zkoušky v roce 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým "Opatřením obecné povahy, č. j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021" rozhodlo o změně v průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.
Na základě tohoto Opatření, rozhodl ředitel školy, že budeme konat jednotnou přijímací zkoušku, jako součást přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, kterou vyhodnocuje CERMAT je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: pondělí 3. května 2021
  2. termín: úterý 4. května 2021


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia

 

Kritéria přijímacího řízení 2021

Kritéria přijímacího řízení 2021 – 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení 2021 – 2. kolo a další

 

Přepočet průměru na body u přijímacích zkoušek KALKULAČKA PRŮMĚRU

Užitečné odkazy:
https://prijimacky.cermat.cz/


Informace k jednotné přijímací zkoušce:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Testová zadání k procvičování
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/