Nabídka dalšího vzdělávání

možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení) Stačí uspět při zkoušce z některé tzv. dílčí kvalifikace.Naše škola se nepodílí pouze na výchově a vzdělávání středoškolské mládeže, ale zaměřuje se také na vzdělávání dospělých.

Vybírat můžete z následujících vzdělávacích programů:

 • Kurz Profesní kvalifikace - Elektrikář – Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup. Více informací.
 • Školení montérů kabelových souborů Více informací.
 • Školení práce pod napětím (Více informací)
 • Přezkoušení elektrotechniků dle NV 194/2022 Sb. – jednodenní školení a přezkoušení pracovníků v elektrotechnice. Více informací.
 • ECDL – evropský řidičák na počítač, po absolvování kursu a složení závěrečné zkoušky se stanete majiteli certifikátu, který je uznáván zaměstnavateli po celé Evropě. Více informací.
 • Akademie Cisco – výuka odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Více informací. 

Kurz Profesní kvalifikace – Elektrikář

Vstupní předpoklady
Roční vzdělávací program zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem je určen pro muže i ženy s ukončeným alespoň základním vzděláním, učebním oborem, středním vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením. K přijetí do kurzu je nutné zaslat originál přihlášku s lékařským potvrzením a dokladem opředchozím vzdělání. Termín pro odevzdání přihlášky je od ledna do naplnění kapacity. Kapacita kurzu je omezená!!!  

Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali, nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete si doplnit znalosti a dovednosti v oboru, či jen získat osvědčení o svých dovednostech? V tomto případě Vám pomůže problematiku řešit zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon definuje pojem dílčí a úplná kvalifikace. Úspěšným složením zkoušky absolvent získá příslušné osvědčení o dílčí zkoušce. Složením určitého počtu dílčích zkoušek v kombinaci se závěrečnou zkouškou lze získat úplnou kvalifikaci. To pro Vás znamená vykonávat určité povolání.

Více o dílčích zkouškách na www.narodnikvalifikace.cz

Součástí kurzu je 5 profesních kvalifikací a je nutné absolvovat všechny. Z každé profesní kvalifikace se koná zkouška a to 1x za 2 měsíce v sobotu.

 • Montér elektrických instalací 
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení
 • Montér hromosvodů

Po úspěšném složení těchto dílčích zkoušek a zároveň vykonáním státní závěrečné zkoušky (písemné, praktické a ústní) získává uchazeč úplnou kvalifikaci v oboru Elektrikář a zároveň možnost získat osvědčení z vyhlášky 50.

Kurz je hrazen účastníkem, zaměstnavatelem nebo úřadem práce. Cena kurzu - na dotaz.

Organizace výuky
Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celková dotace činí 398 hodin, teoretická část je 170 hodin, praktická část činí 210 hodin a zkouška 18 hodin. Výuka probíhá každé pondělí celý den cca 7.00 - 18.00.

Podrobnější rozpis hodinové dotace předmětu je uveden v učebním plánu. Výuka zahrnuje pouze odborné předměty. Při odborném výcviku jsou dodržovány předpisy BOZP podle platné legislativy. Odborný výcvik je realizován v dílnách SOŠE, COP. 

Profil absolventa
Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup.

Po ukončení programu dalšího vzdělávání je absolvent schopen vykonávat tyto činnosti:
– práce na rozvodech elektrické energie,
– elektrické instalace v obytných i průmyslových objektech,
– montáž, údržba, opravy a připojování elektrických spotřebičů spotřebního i průmyslového charakteru,
– zapojování a připojování rozvaděčů pro bytové i průmyslové použití,
– osazování elektronických prvků a připojování slaboproudých modulů.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Vzdělávací program je rozdělen na dvě základní části s téměř stejnou hodinovou dotací. Jedná se o teoretické a praktické vyučování. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovali a pokrývali co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz při výuce je kladem na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem kurzu je získání znalostí v oboru, ale i pochopení souvislostí mezi jednotlivými moduly a získání přehledu o celé problematice. 

Přihláška do kurzu – Profesní kvalifikace

Zobrazit v .pdf

Stažení ŠVP oboru Elektrikář (profesní kvalifikace)

Zobrazit v .pdf

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kašpar - technické a odborné dotazy, tel: 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Štěpánka Šibřinová - administratia a přihlášky, 387 924 205, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SOŠE, COP 
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU BYLO SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou patří mezi prvních třicet škol v ČR, které byly vybrány do systémového projektu MŠMT PILOT S. Tento projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Výsledkem projektu je vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). 

Školení kabelových souborů

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou, ve spolupráci s firmami Ensto Czech s.r.o. a  ELTECH CZ, s.r.o. pořádá školení montáže kabelových souborů ve standardu EG.D a.s., určené pro pracovníky společnosti EG.D a.s. a jejich dodavatele.

Školení probíhá po celý rok dle zájmu firem.

Základní kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Typ školení: ZK 01/2012: Základní kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Cílová skupina: Montéři kabelových souborů

Kvalifikační předpoklady:
   Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6 nad 1 000 V
   Bez platného osvědčení pro montáž kabelových souborů 

Podmínky pro účast v kurzu:
   Kopie Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb
   Vyplněná přihláška

Vlastní vybavení montéra na kurz:  -  vybavení stačí pro dvojici až trojici montérů
  - pracovní oděv
  - základní nářadí – montážní brašna (sady šroubováků a klíčů, pila, nože,….)
  - sada na odstranění vn izolace kabelů např soudky, ráčnový nůž na odstranění PE pláště vn kabelů, ořezávátko polovodivé vrstvy vn kabelu, lisovací nářadí, hořák s bombou.
  - sada GOLA, prodloužené ořechy GOLA č. 24
  - momentový klíč do 70 Nm
  
Výstup:
  Úspěšné zvládnutí praktické i teoretické části
  Úspěšné zvládnutí výstupního testu
  Osvědčení o absolvování kurzu

Délka trvání:  3 dny s možností ubytování  v domově mládeže.

Kontakt a přihlášky:
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Šibřinová Štěpánka - tel: 387 924 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Opakovací kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Typ školení: OK 02/2012: Opakovací kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Cílová skupina: Montéři kabelových souborů

Kvalifikační předpoklady:
   Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6 nad 1 000 V
   Platného osvědčení pro montáž kabelových souborů Raychem

Podmínky pro účast v kurzu:
   Kopie Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb
   Vyplněná přihláška

Vlastní vybavení montéra na kurz:  -  vybavení stačí pro dvojici až trojici montérů
  - pracovní oděv
  - základní nářadí – montážní brašna (sady šroubováků a klíčů, pila, nože,….)
  - sada na odstranění vn izolace kabelů např soudky, ráčnový nůž na odstranění PE pláště vn kabelů, ořezávátko polovodivé vrstvy vn kabelu, lisovací nářadí, hořák s bombou.
  - sada GOLA, prodloužené ořechy GOLA č. 24
  - momentový klíč do 70 Nm
  
Výstup:
  Úspěšné zvládnutí praktické i teoretické části
  Úspěšné zvládnutí výstupního testu
  Osvědčení o absolvování kurzu

Délka trvání:  2 dny  s možností ubytování  v domově mládeže. 

Kontakt a přihlášky:
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Šibřinová Štěpánka - tel: 387 924 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Rozšiřovací kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Typ školení: RK 02/2012: Rozšiřovací kurz montérů kabelových souborů NN a VN do 25 kV
Cílová skupina: Montéři kabelových souborů

Kvalifikační předpoklady:
   Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně § 6 nad 1 000 V
   Platného osvědčení pro montáž kabelových souborů 

Podmínky pro účast v kurzu:
   Kopie Osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb
   Vyplněná přihláška

Vlastní vybavení montéra na kurz:  -  vybavení stačí pro dvojici až trojici montérů
  - pracovní oděv
  - základní nářadí – montážní brašna (sady šroubováků a klíčů, pila, nože,….)
  - sada na odstranění vn izolace kabelů např soudky, ráčnový nůž na odstranění PE pláště vn kabelů, ořezávátko polovodivé vrstvy vn kabelu, lisovací nářadí, hořák s bombou.
  - sada GOLA, prodloužené ořechy GOLA č. 24
  - momentový klíč do 70 Nm
  
Výstup:
  Úspěšné zvládnutí praktické i teoretické části
  Úspěšné zvládnutí výstupního testu
  Osvědčení o absolvování kurzu

Délka trvání:  1 den  s možností ubytování  v domově mládeže. 

Kontakt a přihlášky:
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Šibřinová Štěpánka - tel: 387 924 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Školení práce pod napětím

V rámci Centra dalšího vzdělávání dospělých nabízíme školení Práce pod napětím. Školení probíhají v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické, centru odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou. Školení probíhá v nových prostorách moderně vybavené dílny PPN.

Základní kurz PPN - Z: určen pro pracovníky kteří splňují kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb. §6 a neabsolvovali školení PPN. Délka kurzu je tři dny. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolvent obdrží „Osvědčení o odborné způsobilosti prováděním prací pod napětím“. Doba platnosti kvalifikace PPN je omezena na 3 roky.

Opakovací kurz PPN - O: určen pro pracovníky kteří splňují kvalifikaci vyhlášky 50/1978 Sb. §6, absolvovali základní školení PPN a mají platnou kvalifikaci PPN. Délka kurzu je tři dny. Na základě prokázaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolvent obdrží „Osvědčení o odborné způsobilosti prováděním prací pod napětím“. Doba platnosti kvalifikace PPN je omezena na 3 roky.

Podmínky pro účast v kurzu PPN: - vyplněná přihláška do kurzu školení PPN
                                                          - kopie Osvědčení z vyhlášky 194/2022 (bývalé 50/1978 Sb.) §6

Pracovní postupy prováděné při školení PPN:
• Ochrana cizích osob před nahodilým dotykem živých části (1.01)
• Přípojka holými vodiči (1.02 / 1.03)
• Přípojka závěsným kabelem AYKYz z venkovního vedení s holými vodiči (1.04 / 1.05)
• Výměna průběžného izolátoru (1.06 / 1.07)
• Výměna vazu na průběžných izolátorech holého vedení (1.08/1.09)
• Dotažení nebo výměna proudových svorek holého vedení (1.10/1.11)
• Dotažení svorníků v rozvaděčích a skříních s pojistkami (1.12)
• Revize rozpojovacích skříní a rozvaděčů NN (1.13)
• Výměna pojistkových držáků v kabelových skříních NN (1.14)
• Výměna koncového izolátoru na holém vedení NN (1.15)
• Napínání vodičů venkovního vedení NN (1.16)
• Měření výšky vodičů venkovního vedení (1.28)
• Demontáž přípojky NN s holými vodiči metodou PPN na vzdálenost (1.34)
• Výměna pojistkových držáků v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže v kabelových skříních NN (1.35)
• Oprava, výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže v kabelových skříních NN (1.36)
• Výměna přípojnic v rozvaděči a rozpojovacích skříních ve všech fázích bez přerušení proudové zátěže (1.37)
• Odpojení (připojení) odběratele z rozpojovací nebo jistící skříně (1.38)
• Čištění a konzervace elektrického zařízení NN mokrou technologií (1.39)
• Montáž distančních rozpěrek na venkovním holém vedení v rozpětí (1.44)
• Montáž bezjiskřišťových omezovačů přepětí na holé vedení

Školící středisko pro účastníky kurzu zajišťuje:
• Ubytování ve dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a připojením k internetu Wifi.
• Celodenní stravování.
• Parkování vozidel v areálu školy.

Ceník školení - na dotaz.

Informace ke kurzům:
Bc. Martin Řeřicha – odborné dotazy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Šibřinová Štěpánka – přihlášky a ostatní administrativa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 387 924 205

 

Přezkoušení elektrotechniků dle NV 194/2022 Sb.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou pořádá jednodenní školení a přezkoušení pracovníků podle NV č. 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Obsah akce
Proškolení pedagogických pracovníků a pracovníků v elektrotechnice z bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, paragrafy 6,7. Absolventi vzdělávací akce získají nové osvědčení nebo prodlouží stávající osvědčení o způsobilosti pro práci na el. zařízeních.

Jedná se o:

- učitele odborné výchovy, učitele odborných předmětů elektro, učitele fyziky, chemie, vedoucí školních laboratoří, dílen a další pracovníky škol bez elektrotechnické kvalifikace.

- ostatní pracovníky v elektrotechnice

Témata:
I.  Kvalifikace osob pro obsluhu a práci na el. zařízeních a v jejich blízkosti.
II. Zajištění bezpečnosti při práci.
III. Obsluha a údržba el. zařízení – náplň činností.
IV. Práce na el. zařízení.
V. Ochrana před úrazem el. proudem.
VI. Zákony, nařízení vlády, vyhlášky.
VII. První pomoc při úrazu el. proudem.

Vzdělávací cíl
U pracovníků s elektrotechnickým vzděláním získat oprávnění dle § 6,7.
Pro učitele předmětů a vedoucí laboratoří získat § 6,7.
Obnovit stávající stupeň způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.
Zvýšit stávající stupeň odborné způsobilosti je-li to potřebné z hlediska vykonávání funkce
pracovníka v elektrotechnice.

Hodinová dotace: 6 hodin
Počet účastníků a cílová skupina pedagogů:
vzdělávací akce je určena pro pracovníky v elektrotechnice, pedagogy všech typů škol, kteří pracují na elektrických zařízeních (školní laboratoře, školní elektrotechnické dílny, odloučená pracoviště). Jedná se zejména o učitele odborného výcviku elektro oborů, učitele odborných předmětů elektro, učitele (fyziky a chemie, kteří pracují ve školních laboratořích a odborných učebnách).

Předpokládaný počet účastníků jednoho kurzu je 10 účastníků.

Nutné doklady a přihlášku - zašle účastník před termínem konání přezkoušení (ke stažení níže).

I.  Přihláška na školení.
II. Prohlášení o praxi.
III. Příloha č. 4 NV č. 194/2022 Sb.
IV. Čestné prohlášení o svéprávnosti.
V.  Doklad o vzdělání v elektrotechnice

Plánované místo konání
Kurs se bude konat v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.

Materiální a technické zabezpečení
Podle deklarovaného počtu účastníků bude vzdělávací akce probíhat v odborné učebně školy , bude možno zakoupit technickou literaturu s touto problematikou ( Dílenská příručka I a II). 

Závěr
Na závěr akce účastníci absolvují test a ústní přezkoušení. Na základě úspěšnosti při zkoušce jim bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Vzdělávací akce je akreditována MŠMT pod č.j. 15 885/2005-25-41 dle zákona č.563/2004 Sb.

Účastnický poplatek ční 850,-Kč
Oběd je zahrnut v účastnickém poplatku.

Zájemci o toto školení posílejte závazné přihlášky na email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo poštou: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
                      Zvolenovská 537
                      373 41 Hluboká nad Vltavou

Dotazy: Ing. Jan Kašpar zástupce ředitele tel : 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty k přihlášení

Jak vše správně vyplnit

 Akreditované školící středisko ECDL

Přihlašte se u nás na testování ECDL a získejte tzv. „evropský řidičský průkaz na počítač“.

ECDL

Akreditované školící středisko ECDL

 • Chcete se uplatnit ve státech Evropské unie?
 • Chcete se stát žádanými zaměstnanci podniku?
 • Chcete, aby se počítač pro Vás stal běžným a neocenitelným pomocníkem?

S certifikací ECDL získáte sebevědomí a budete uznávaní při hledání zaměstnání v zemích EU.

*****

ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát, doporučovaný a používaný v rámci států EU jako standard základní počítačové vzdělanosti.

*****

Mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti

*****

Dosud absolvovalo testy cca 3,5 milionu lidí z celého světa, v současné době je zapojeno do testování přes 90 zemí celého světa

*****************

Proč právě ECDL?

 • Od května 2004 jsme členy Evropské unie.
 • Řada mezinárodních institucí a firem přijala testy ECDL jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců – předpokladem je, že k ECDL přistoupí i firmy a instituce v ČR.
 • Získáte širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale i v zemích EU.
 • Zvýšíte si svou kvalifikaci.
 • Upevníte své postavení v zaměstnání.

Další informace na http://www.ecdl.cz/

Lokální Cisco akademie

Cisco

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

 • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu
 • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
 • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
 • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
 • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco
 • celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.

CCNA v programu Netacad představuje blok 4 kurzů o rozsahu 4×70 studijních hodin. Obsahově je plně totožný s požadavky na znalosti pro první stupeň profesionální certifikace společnosti Cisco. Studenti získají znalosti základů počítačových sítí, naučí se instalovat a konfigurovat přepínače a směrovače Cisco v multiprotokolových LAN i WAN sítích, dále se učí poskytovat servisní služby první úrovně spojené s odstraňováním závad a zlepšováním výkonnosti a bezpečnosti sítě. Výuka a praktická cvičení se navíc provádějí s maximální možnou podporou studentů a s využitím síťových softwarových prostředků a zařízení. Studium je rozděleno do 4 kurzů:

 • CCNA1 Základy počítačových sítí
 • CCNA2 Základy směrování a směrovače
 • CCNA3 Základy přepínání a mezilehlé směrování
 • CCNA4 WAN technologie

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Krejsa
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SOŠE,COP Hluboká nad Vltavou
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

Více informací na www.netacad.cz.