Základní informace

Podmínky k umístění nebo neumístění uchazečů do domova mládeže
v souladu s platnou legislativou, zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhl. Č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a účelových zařízeních.

O umístění žáka na domov mládeže rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s pedagogickou radou, na základě podané přihlášky zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

Domov mládeže se nachází přímo v areálu školy a ubytovává asi čtvrtinu všech žáků. Budova je tvořena 3 podlažími a žáci jsou ubytováni na buňkách po 2 dvoulůžkových pokojích s 1 sociálním zařízením. Přímo na DM mají žáci možnost využívat ke svým aktivitám 2 klubovny s televizí, hernu, posilovnu, knihovnu a malou tělocvičnu; samozřejmostí je internetové připojení zdarma. Celková kapacita je 145 míst. Fungování domova mládeže se řídí Vnitřním řádem DM, program dne a pak Denním řádem.

Přijetí do domova mládeže bude posuzováno podle těchto kritérií:
- věk žáka
- dopravní obslužnost z místa bydliště
- vzdálenost od místa bydliště
- zdravotní stav žáka
- sociální poměry

Termín podání přihlášek je do 30.6. každého roku.
Přijetí k ubytování je automatické po rozhodnutí o přijetí ke studiu a po zaslání přihlášky na domov mládeže.
Odhlášení je individuální.

Poplatek za ubytování činí 1.100,- Kč měsíčně.
Součástí poplatku za ubytování je spotřebovaná energie, provozní režie a možnost bezdrátového připojení k Wi-fi připojení.

INFORMACE PRO RODIČE UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ
Možný nástup na ubytování:
- v neděli 1.9.2024 od 15:00 hod do 21:30 hod.
- v pondělí 2.9. 2024 do 8:30 hod

Seznam potřebných a doporučených věcí k pobytu:
osobní hygiena, domácí obuv, léky, vhodné domácí oblečení, nádobí pro osobní potřebu (lžíce, příbor, talíř, hrneček)

Žáci obdrží na DM:
přehoz přes lůžko, polštář a přikrývku, povlečení, které si pravidelně mění, klíč od pokoje, lampičku

Důležité upozornění:
- v případě náhlého onemocnění jsou povinni zákonný zástupci zajistit odvoz žáka domů
- v domově mládeže nelze mít elektrospotřebiče bez revizní kontroly
- revizní kontroly zajistí pouze naši revizní technici
- cena za 1 ks elektrospotřebiče činí 30,- Kč
- doporučujeme, aby si žáci nepřinášeli na domov mládeže vyšší částky peněz a cenné předměty
- při ztrátě klíče je žák povinen uhradit částku za klíč
- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen uhradit všechny škody, které ubytovaný žák úmyslně či z nedbalosti způsobí poškozením majetku domova mládeže

Kontakty:
vedoucí vychovatelka (Bc. Pfauserová Hana): 387 924 203 / 736 608 259
sekretariát (Plášilová Lenka): 387 924 225
pokladna, stravování (Oudránová Jarmila): 387 924 211

 

 

Vnitřní řád DM

Zobrazit v .pdf

Režim dne DM

Zobrazit v .pdf

Přihláška na DM

Stáhnout v .doc

FOTOGALERIE


Stravování
Zájmová činnost