Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023


Přihláška 
Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout na:
TISKOPISY PŘIHLÁŠEK NA SŠ


Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy,
a to nejpozději 1. března 2023 pro všechny obory a formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp., maturitní vysvědčení pro zkrácené studium, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1

Součástí přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

V následujícím týdnu po uzavření příjmu všech přihlášek, bude do emailu zákonného zástupce zaslána informace k dalšímu postupu.  Informace zašleme na email uvedený na přihlášce.

Vzor vyplněné přihlášky a zápisového lístku (pro detail rozklikněte obrázek):

vzorova prihlaska na ss zapisova listek

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Přijímací zkoušky v roce 2023
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, kterou vyhodnocuje CERMAT je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 od 8.30 matematika a od 10.50 český jazyk
  2. termín: pátek 14. dubna 2023 od 8.30 matematika a od 10.50 český jazyk

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.

Přijatí uchazeči, kteří si vybrali naši školu, odevzdají ZÁPISOVÝ LÍSTEK do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, zanikají posledním dnem lhůty tj. 16. 5. 2023 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Výsledky I. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 28. dubna 2023 na webových stránkách školy a ve vitríně u vrátnice školy.
Kritéria přijímacího řízení 2023 

Přepočet průměru na body u přijímacích zkoušek

18–20-M/01 Informační technologie – počet přijímaných 30

26–41-L/01Mechanik elektrotechnik – počet přijímaných 60

Průměr 1. pololetí 8. ročníku: Body:
Průměr 1. pololetí 9. ročníku: Body:
  Celkem:Denní forma studia: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – počet přijímaných 30

Dálková forma studia: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – počet přijímaných 30

26–51-H/01 Elektrikář – počet přijímaných 45

26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud – počet přijímaných 35

26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – počet přijímaných 10

Průměr 1. pololetí 8. ročníku: Body:
Průměr 1. pololetí 9. ročníku: Body:
  Celkem:

Kalkulačka nemusí být funkční v prohlížeči Internet Explorer, použijte, prosím novější prohlížeč Microsoft Edge, popřípadě alternativní Google Chrome nebo Mozilla Firefox!

Užitečné odkazy:
https://prijimacky.cermat.cz/
Jak se přihlásit na střední školu


Informace k jednotné přijímací zkoušce:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Testová zadání k procvičování
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Info k přijímacímu řízení
Výsledky přijímacího řízení