Dokumenty


Školní řád

Zobrazit v .pdf

Školní řád - přílohy

Zobrazit v .pdf

Zřizovací listina 2022

Zobrazit v .pdf

Výroční zpráva 2018 - 2019

Zobrazit v .pdf

Krizový plán

Zobrazit v .pdf

Plán pro školní rok 2019/2020

Zobrazit v .pdf

Postup při řešení vysoké absence

Zobrazit v .pdf

Školní program proti šikanování

Zobrazit v .pdf

Školní poradenské pracoviště

Zobrazit v .pdf

Školní preventivní strategie na období 2018 – 2023

Zobrazit v .pdf

Souhlas s poskytováním poradenských služeb ŠPP

Zobrazit v .pdf

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Zobrazit v .pdf