Kurz – Profesní kvalifikace – Elektrikář

Roční  studium  zakončené  závěrečnou  zkouškou  a  výučním  listem.  Vzdělávací program  je  určen  pro  muže  i  ženy  s  ukončeným  učebním  oborem,  středním vzděláním nebo  vysokoškolským  vzděláním.  Podmínkou  je  dobrý  zdravotní  stav doložený lékařským potvrzením.

Profil absolventa
Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup.

Po ukončení programu dalšího vzdělávání je absolvent schopen vykonávat tyto činnosti:
– práce na rozvodech elektrické energie,
– elektrické instalace v obytných i průmyslových objektech,
– montáž, údržba, opravy a připojování elektrických spotřebičů spotřebního i průmyslového charakteru,
– zapojování a připojování rozvaděčů pro bytové i průmyslové použití,
– osazování elektronických prvků a připojování slaboproudých modulů.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Vzdělávací program je rozdělen na dvě základní části s téměř stejnou hodinovou dotací. Jedná se o teoretické a praktické vyučování. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovali a pokrývali co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz při výuce je kladem na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem kurzu je získání znalostí v oboru, ale i pochopení souvislostí mezi jednotlivými moduly a získání přehledu o celé problematice.

Organizace výuky
Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celková dotace činí 400 hodin, teoretická část je 190 hodin a praktická část činí 210 hodin. Podrobnější rozpis hodinové dotace předmětu je uveden v učebním plánu. Při odborném výcviku jsou dodržovány předpisy BOZP podle platné legislativy. Odborný výcvik je realizován v dílnách SOŠE, COP, nebo při práci na zakázkách na venkovních pracovištích.

Vstupní předpoklady
Vzdělávací program je určen pro muže i ženy s ukončeným učebním oborem, středním vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením.

logo_adobe Stažení ŠVP oboru Elektrikář (rekvalifikace) v pdf

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kašpar zástupce ředitele tel : 603284315, 387924202 SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou
nebo na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rekvalifikační studium je hrazeno účastníkem.

ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU BYLO SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou patří mezi prvních třicet škol v ČR, které byly vybrány do systémového projektu MŠMT PILOT S. Tento projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Výsledkem projektu je vlastní školní vzdělávací program (ŠVP).