Vztahová gramotnost

Vytvořit pevný, funkční, láskyplný vztah není nic samozřejmého. Je za tím spousta práce i know-how. Začíná už tím, jak vnímáme svou vlastní hodnotu, jak známe sami sebe.

Žáci prvních a druhých ročníků se v listopadu zúčastnili besedy zaměřené na budování kvalitních partnerských vztahů. S lektory Martinou Fürstovou (centrum pro rodinu) a P. Rafaelem Kacou (centrum pro mládež) si povídali o vztahových principech, které jsou v partnerství důležité.

Patří mezi ně např. ochota otevírat konflikty a umění je řešit, stavění hranic (druhým, ale zejména sobě) či schopnost být sám sebou. Žáky nejvíc zajímaly příběhy z reálného života. Využili i možnosti reflektovat své vlastní zážitky a zkušenosti.

Vztahová gramotnost Vztahová gramotnost