Po stopách historie (nejen) Českých Budějovic

Žáci prvních a druhých ročníků se ve dnech 20. 9. 2022 až 27. 9. 2022 vydali na exkurzi do Českých Budějovic. Putování historickým centrem zahájili na Lannově třídě, kde kromě zajímavé architektury shlédli i dílo z expozice moderního umění, tzv. Cake Tower.

Jejich cesta pokračovala kolem Černé věže a katedrály sv. Mikuláše. Původně gotický chrám sv. Mikuláše z 13. století podlehl roku 1641 velkému požáru. Jeho dnešní podoba je z doby barokní. Další zastávkou byla barokní Samsonova kašna, pojmenovaná po biblickém silákovi, na náměstí Přemysla Otakara II. Odtud měli žáci dobrý výhled i na krásnou architekturu českobudějovického náměstí včetně barokní radnice, která je od roku 1988 chráněnou kulturní památkou. Nedaleko kašny našli žáci tzv. Bludný kámen a připomněli si, co na tomto místě původně stávalo. Ti odvážnější kámen překročili…

Na rohu náměstí a Piaristické ulice žáky zaujal dvoupatrový původně gotický dům s obnoveným gotickým lomeným portálem a okny s kružbami, na jehož fasádě jsou zbytky fresky sv. Kryštofa. Dům patří mezi nejcennější památky ve městě a je součástí městské památkové rezervace.

Odtud už zbýval jen kousek cesty na Piaristické náměstí. Po krátkém odpočinku v krásně opravené zahradě u kostela Obětování Panny Marie se žáci přesunuli do areálu bývalého dominikánského kláštera, nejstarší stavby v Českých Budějovicích. Jedná se o nejcennější historicko-uměleckou památku města a jednu z nejcennějších památek jižních Čech. Zde už čekal pan kostelník Ing. Jiří Míchal se svojí přednáškou o založení Českých Budějovic. Žáky nejvíc zaujaly informace o způsobu vyměřování centra města. Seznámili se také s nejvýznamnějšími architektonickými památkami a freskami v kostele Obětování Panny Marie a v křížové chodbě bývalého kláštera a dozvěděli se, co to byl tzv. rajský dvůr a kdo do něj měl přístup. V klášterním kostele žáci viděli, jak „šel čas“ - setkali se s gotikou (žebrová klenba, lomený oblouk, kružba, fresky), barokem (část hlavní lodi, varhany, lavice), rokokem (kazatelna), novogotikou (hlavní oltář, boční oltáře), secesí (elektrické lustry) i dobou nejnovější (obětní stůl).

historiecb1 historiecb1
historiecb3 historiecb4
historiecb5 historiecb6