Žáci SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou zamířili za ochránci přírody do ZOO

V pátek 23. září 2022 žáci prvních ročníků Střední odborné školy elektrotechnické strávili několik příjemných hodin v areálu Zoologické zahrady Ohrada, kde se konal Den otevřených dveří projektu CZ-SK SOUTH LIFE a zároveň i oslava 30. výročí programu LIFE.

V rámci spolupráce realizátorů tohoto projektu Jihočeského kraje a školy se informační akce spojená s praktickými ukázkami skutečně vydařila. Žáky zaujala především prezentace využívání bezpilotních letounů při ochraně přírody s prohlídkou vystavených exemplářů. Jelikož mezi žáky jsou i budoucí IT specialisté, zajímala je také problematika vyhodnocování a zpracování nasbíraných digitálních snímků a screeningů, které pomáhají k efektivnějšímu rozhodování při plánování ochranářských aktivit.

bezpilotni letouny

Překvapením rozhodně byl zcela živý a aktivní brouk páchník se svými kamarády. Žáky pobavila a také poučila interaktivní přednáška náležitě a vtipně převlečených pracovníků projektu. Se zájmem naslouchající žáky seznámili s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita), jehož útočištěm jsou koruny starších stromů, které se nacházejí i v areálu školy a okolí. Kromě páchníka hnědého sídlícího v sedmi evropsky významných lokalitách jižních Čech projekt řeší také ochranu kriticky ohroženého zástupce botanické říše hořečka mnohotvarého českého a dalšího ohroženého brouka střevlíka Menétriésova. Na programu bylo i seznámení s dalšími projekty na ochranu přírody z ČR a programu LIFE (JEDNA PŘÍRODA; LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ; LIFE SOUTHMORAVIA; LIFE SUBPANNONIC). Pro pozorné posluchače nechyběla ani soutěž o ceny.

pachnik hnedy

Na základě ohlasů žáků lze konstatovat, že realizovaná akce splnila svůj cíl a přispěla k informovanosti u nově přicházejících žáků o krajinu a region, kde studují. A také pozitivně povzbudila zájem o praktické propojení světa nejnovějších technologií a přírody.