ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Pokyny k zahájení

Nastupující 1. ročníky 1. září 2022 v 9.00 hod. dle počasí venku nebo ve společenském sále školy.

Na zahájení je třeba si přinést poznámkový sešit a psací potřeby. Účast rodičů není povinná, je na zvážení každého z nich.

Ostatní třídy 2. - 4. ročníky mají zahájení v 7.50 dle rozpisu v Bakalářích.

Příjezd žáků na domov mládeže je možný již 31. 8. 2022 od 15.00 do 21.00 hod.