Úřední hodiny o letních prázdninách

O letních prázdninách budeme ve škole přítomni v pracovních dnech

od 8.00 do 13.00 hod.

(sekretariát, personální, účetní).