Výuka od 26.4.2021

Od 26.4.2021 se vrátí podle cyklování všichni žáci na ODBORNÝ VÝCVIK.

Výuka teorie zůstává zatím v distanční formě online. Dále budou žáci ubytováni i na domově mládeže.

Konzultace prezenčně jsou možné ve formě maximálně 6+1, ale vzhledem k narušení online výuky bych je zatím odsunul na pozdější dobu.

V pondělí 26.4.2021 v 7:00 bude zahájena výuka testováním, kdy učitel odborného výcviku otestuje přidělenou skupinu žáků podle „PŘEŘAZOVACÍHO PLÁNU“.

Pokud některý žák nebude přítomen, musí testování podstoupit neprodleně po svém příchodu do školy. Žáky musíme testovat 2x týdně tj. zpravidla pondělí a čtvrtek nebo každý 4. den po předchozím testování.

Pokud bude žák na domově mládeže, bude otestován tam a obdrží potvrzení, že byl již testovaný, kterým se prokáže na odborném výcviku.

V okamžiku uvolnění teoretického vyučování se toto bude týkat i školy (výuky teorie).

Neměl by existovat nikdo, kdo by tu byl bez testu. Vyjímku tvoří pouze ti, kteří se prokáží potvrzením od Hygieny či lékaře o prodělaném onemocnění COVID – 19 v posledních 90 dnech. Dále ti, kteří mají za sebou obě dvě dávky očkování a to po době 14 dnů od aplikace druhé dávky (opět po předložení potvrzení).

Žáky musíme upozornit, že i cestou do školy se nemají shlukovat (kouření před areálem) a musíme dodržovat homogenní skupiny dle rozvrhu.

 

Ing. Pavel Zasadil

Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou