SKUPINOVÉ KONZULTACE ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ A ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna

se mohou žáci všech končících ročníků a ti, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem zúčastnit prezenčních skupinových konzultací na odborném výcviku a to po telefonní dohodě s Ing. Janem Kašparem na telefonu 387 924 202 od 7:00 do 13:00.
Termín konzultací je nutné dohodnout minimálně jeden den dopředu. V jeden okamžik může být přítomno maximálně 6 žáků na jednoho učitele odborného výcviku.

Výuka teoretických předmětů je nadále vedena v online prostředí TEAMS.

Podmínkou účasti na skupinových konzultacích je negativní test na přítomnost COVID-19.
K tomuto účelu byla zřízena TESTOVACÍ MÍSTNOST A12.

Ing. Pavel Zasadil
ředitel školy
SOŠE, COP
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou