Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023


Přihláška


Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání - formulář můžete stáhnout na:
TISKOPISY PŘIHLÁŠEK NA SŠ


Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává na sekretariát školy,
a to nejpozději 1. března 2023 pro všechny obory a formy studia.

Součástí přihlášky na střední školu jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní  povinnou  školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky resp., maturitní vysvědčení pro zkrácené studium, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. § 16 odst. 1


Součástí přihlášky na střední školu nemusí  být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Po uzavření příjmu všech přihlášek bude do emailu zákonného zástupce zaslána úvodní informace k dalšímu postupu. Týká se to učebních i maturitních oborů.


Přijímací zkoušky v roce 2023


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, kterou vyhodnocuje CERMAT je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2022 - od 8.30 matematika a od 10.50 český jazyk
  2. termín: pátek 14. dubna 2022 - od 8.30 matematika a od 10.50 český jazyk


Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia


Kritéria přijímacího řízení 2023

Kritéria budou upřesněna do 31. 1. 2023

Přepočet průměru na body u přijímacích zkoušek KALKULAČKA PRŮMĚRU

Užitečné odkazy:
https://prijimacky.cermat.cz/


Informace k jednotné přijímací zkoušce:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Testová zadání k procvičování
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Info k přijímacímu řízení
Výsledky přijímacího řízení