Eurcert

Eurcert - logo

Eurcert - přední strana

Eurcert - zadní strana

Žáci oborů mechanik silnoproudých zařízení a elektrikář mají možnost bezplatně získat mezinárodně uznávaný certifikát EURCERT, který držiteli dokládá úroveň znalostí a dovedností v elektrotechnice. Naše škola byla Českým svazem zaměstnavatelů v energetice ustanovena regionálním centrem pro provádění zkoušek a vydávání těchto certifikátů.

Evropský certifikát není náhradou národních výučních listů, ale je jejich doplňkem. Při
absolvování EURCERT zkoušky, získávají také evropský certifikát.

Zkouška
Zkouška pro studenty je složena z jedné či více částí. Každá zkouška je složena z praktické a
teoretické části.

Registrace v EURCERT pasu
Student, který skládá jednu či více částí zkoušek, obdrží do EUCERT pasu potvrzení o tom, kdy a
kde zkoušky úspěšně vykonal. Potvrzení o složení zkoušky je doloženo razítkem a podpisem ředitele
zkušebního centra. Student, který úspěšně složí všechny části zkoušky, obdrží po vykonání národní
zkoušky evropský certifikát odborné dovednosti EURCERT.

Další informace o EURCERTu na stránkách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice