Maturitní Obor

Informační technologie

Kód: 18-20-M/01

Název ŠVP: Programování a počítačové sítě
Platnost ŠVP: Od 1.9.2021
Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: Poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání.

Zaměření:

 • hardware
 • kybernetická bezpečnost
 • operační systémy
 • počítačová grafika a animace (2D i 3D) 
 • počítačové sítě
 • programování a vývoj aplikací

Popis:

 • obor poskytuje absolventům technické vzdělání v oblasti elektronických počítačů s využitím moderních komunikačních technologii;
 • obsahem výuky je HW a jeho servis;
 • algoritmizace, programování, objektové programování, výuka probíhá zejména v jazycích – Python, C++, PHP, JavaScropt;
 • databáze – návrh a realizace databázových aplikací, jazyk SQL;
 • počítačové sítě – návrh, realizace a správa počítačových sítí, akademie CISCO;
 • operační systémy – instalace, konfigurace a správa klientských a serverových operačních systémů;
 • kybernetická bezpečnost - odhalení zranitelnosti systémů, penetrační testování, prvence, monitorování, práce operátora SOC;
 • počítačová grafika - vektorová i rastrová (jednotný firemní design - corporate identity, tvorba produktových značek a logotypů, kvalitní typografie, sazba propagačních a informačních tiskovin, návodů, převod a úprava analogových i digitalizovaných podkladů, digitálních fotografií, pořizování a úprava audio/video souborů, 3D modelování, animace, dlouhodobá bezpečná archivace souborů, datové formáty, rozdíly, výhody/nevýhody);
 • servis a správa serverů a praocvních stanic;
 • IOT - monitorování a řízení systémů;
 • virtualizace - využití virtualizace, nasazení na serverech;
 • součástí výuky je každodenní využití výpočetní techniky a internetu.
IT.jpg
Informační Technologie

Absolvent nalezne uplatnění jako:

 • operátor Security Operations Centra;
 • programátor;
 • webdesigner; DTP (desktop publisher) v nakladatelství, vydavatelství, reklamní agentuře, PR oddělení velkých firem, libovolný grafický PC i papírový výstup (od vizitky přes encyklopedie po bilboardy);
 • pracovník technické podpory;
 • správce operačních systémů;
 • správce počítačové sítě;
 • technik IKT;
 • podnikatel v oblasti výpočetní techniky;
 • odborný pracovník prodeje výpočetní techniky.

Přijímací zkoušky
Z českého jazyka a matematiky a to formou testu.

Potvrzení od lékaře
Na tento obor není nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf