Kurz Profesní kvalifikace – Elektrikář

 

KAPACITA PLNĚ OBSAZENA!!!

 

Roční vzdělávací program zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem je určen pro muže i ženy s ukončeným alespoň základním vzděláním, učebním oborem, středním vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením. K přijetí do kurzu je nutné zaslat originál přihlášku s lékařským potvrzením a dokladem opředchozím vzdělání. Termín pro odevzdání přihlášky je od ledna 2024 do naplnění kapacity. Kapacita kurzu je omezená na 60 míst!!!  

Součástí kurzu je 5 profesních kvalifikací a je nutné absolvovat všechny. Z každé profesní kvalifikace se koná zkouška a to 1x za 2 měsíce v sobotu.

  • Montér elektrických instalací 
  • Montér elektrických sítí
  • Montér elektrických rozvaděčů
  • Montér slaboproudých zařízení
  • Montér hromosvodů

Po úspěšném složení těchto dílčích zkoušek a zároveň vykonáním státní závěrečné zkoušky (písemné, praktické a ústní) získává uchazeč úplnou kvalifikaci v oboru Elektrikář a zároveň možnost získat osvědčení z vyhlášky 194/20222.

Kurz je hrazen účastníkem, zaměstnavatelem nebo úřadem práce. Cena kurzu - na dotaz. Platba probíhá na základě faktury po nástupu ke studiu.

Organizace výuky
Výuka probíhá každé pondělí celý den cca 7.00 - 18.00. po celý školní rok od září do června. Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celková dotace činí 398 hodin, teoretická část je 170 hodin, praktická část činí 210 hodin a zkouška 18 hodin. 

Profesní kvalifikací se rozumí způsobilost vykonávat určitou činnost. Pracujete v profesi, kterou jste nevystudovali, nebo chcete změnit zaměstnání a potřebujete si doplnit znalosti a dovednosti v oboru, či jen získat osvědčení o svých dovednostech? V tomto případě Vám pomůže problematiku řešit zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon definuje pojem dílčí a úplná kvalifikace. Úspěšným složením zkoušky absolvent získá příslušné osvědčení o dílčí zkoušce. Složením určitého počtu dílčích zkoušek v kombinaci se závěrečnou zkouškou lze získat úplnou kvalifikaci. To pro Vás znamená vykonávat určité povolání.

Více o dílčích zkouškách na www.narodnikvalifikace.cz

Profil absolventa
Po absolvování tohoto vzdělávacího programu získá absolvent kompetence pro instalaci, opravy, údržbu, kontrolu a měření elektrotechnických rozvodů a zařízení spotřebního i průmyslového charakteru. Dále se předpokládá, že absolvent bude schopen posoudit daný pracovní úkol komplexně a bude schopen navrhnout vhodné řešení a s tím související pracovní postup.

Po ukončení programu dalšího vzdělávání je absolvent schopen vykonávat tyto činnosti:
– práce na rozvodech elektrické energie,
– elektrické instalace v obytných i průmyslových objektech,
– montáž, údržba, opravy a připojování elektrických spotřebičů spotřebního i průmyslového charakteru,
– zapojování a připojování rozvaděčů pro bytové i průmyslové použití,
– osazování elektronických prvků a připojování slaboproudých modulů.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu
Vzdělávací program je rozdělen na dvě základní části s téměř stejnou hodinovou dotací. Jedná se o teoretické a praktické vyučování. Skladba učiva je zvolena tak, aby teoretická a praktická část spolu korespondovali a pokrývali co nejširší oblast odborné problematiky. Důraz při výuce je kladem na samostatné komplexní řešení předpokládaných problémů. Cílem kurzu je získání znalostí v oboru, ale i pochopení souvislostí mezi jednotlivými moduly a získání přehledu o celé problematice. 

 

Přihláška do kurzu – Profesní kvalifikace

Zobrazit v .pdf
 

Stažení ŠVP oboru Elektrikář (profesní kvalifikace)

Zobrazit v .pdf

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Kašpar - technické a odborné dotazy, tel: 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Štěpánka Šibřinová - administratia a přihlášky, 387 924 205, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SOŠE, COP 
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou

ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU BYLO SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou patří mezi prvních třicet škol v ČR, které byly vybrány do systémového projektu MŠMT PILOT S. Tento projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Výsledkem projektu je vlastní školní vzdělávací program (ŠVP).