Školení vyhlášky č. 50/78 Sb.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou pořádá jednodenní školení a přezkoušení pracovníků podle vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Obsah akce
Proškolení pedagogických pracovníků a pracovníků v elektrotechnice z bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, paragrafy 3,4,5,6,7,8,11. Absolventi vzdělávací akce získají novou, prodlouží starou či získají vyšší stupeň způsobilosti pro práci na el. zařízeních. Jedná se o učitele odborné výchovy, učitele odborných předmětů elektro, učitele fyziky, chemie, vedoucí školních laboratoří,dílen a další pracovníky škol bez elektrotechnické kvalifikace.

Témata:
I. Rozdělení kvalifikace osob pro obsluhu a práci na el. zařízeních a v jejich blízkosti.
II. Zajištění bezpečnosti při práci.
III. Obsluha a údržba el. zařízení – náplň činností.
IV. Práce na el. zařízení.
V. Ochrana před úrazem el. proudem.
VI. Revize elektrických zařízení, ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů.
VII. První pomoc při úrazu el. proudem.

Vzdělávací cíl
U pracovníků s elektrotechnickým vzděláním získat oprávnění dle § 5,6,7,8.
Pro učitele předmětů a vedoucí laboratoří získat § 11.
Pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace získat § 3 a 4.
Obnovit stávající stupeň způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.
Zvýšit stávající stupeň odborné způsobilosti je-li to potřebné z hlediska vykonávání funkce
pracovníka.

Hodinová dotace: 6 hodin
Počet účastníků a cílová skupina pedagogů
vzdělávací akce je určena pro pedagogy všech typů škol, zde se vyskytuje obsluha či práce na elektrických zařízeních (školní laboratoře, školní elektrotechnické dílny, odloučená pracoviště). Jedná se zejména o učitele odborného výcviku elektro oborů, učitele odborných předmětů elektro, učitele (fyziky a chemie, kteří pracují ve školních laboratořích a odborných učebnách). Předpokládaný počet účastníků jednoho kurzu je 10 účastníků. Účastníci si přinesou doklad o vzdělání a potvrzení délky praxe.

Plánované místo konání
Kurs se bude konat v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.

Materiální a technické zabezpečení
Podle deklarovaného počtu účastníků bude vzdělávací akce probíhat v odborné učebně školy , bude možno zakoupit technickou literaturu s touto problematikou ( Dílenská příručka I a II). Pro praktický výcvik budou využita odborná elektrotechnická pracoviště.

Závěr
Na závěr akce účastníci absolvují test a ústní přezkoušení. Na základě úspěšnosti při zkoušce jim bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti s vyznačením příslušného paragrafu Vzdělávací akce je akreditována MŠMT pod č.j. 15 885/2005-25-41 dle zákona č.563/2004 Sb.

Účastnický poplatek ční 850,-Kč
Oběd je zahrnut v účastnickém poplatku.

Zájemci o toto školení posílejte závazné přihlášky na email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo poštou: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
                      Zvolenovská 537
                      373 41 Hluboká nad Vltavou

Dotazy: Ing. Jan Kašpar zástupce ředitele tel : 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přihláška ke zkoušce podle vyhlášky č. 50/78 Sb

Zobrazit v .pdf