Přezkoušení elektrotechniků dle NV 194/2022 Sb.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou pořádá jednodenní školení a přezkoušení pracovníků podle NV č. 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Obsah akce
Proškolení pedagogických pracovníků a pracovníků v elektrotechnice z bezpečnostních předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, paragrafy 6,7. Absolventi vzdělávací akce získají nové osvědčení nebo prodlouží stávající osvědčení o způsobilosti pro práci na elektrotechnických zařízeních.

Jedná se o:
- učitele odborné výchovy, učitele odborných předmětů elektro, učitele fyziky, chemie, vedoucí školních laboratoří, dílen a další pracovníky škol bez elektrotechnické kvalifikace.

- ostatní pracovníky v elektrotechnice

Témata:
I.  Kvalifikace osob pro obsluhu a práci na el. zařízeních a v jejich blízkosti.
II. Zajištění bezpečnosti při práci.
III. Obsluha a údržba el. zařízení – náplň činností.
IV. Práce na el. zařízení.
V. Ochrana před úrazem el. proudem.
VI. Zákony, nařízení vlády, vyhlášky.
VII. První pomoc při úrazu el. proudem.

Vzdělávací cíl
U pracovníků s elektrotechnickým vzděláním získat oprávnění dle § 6,7.
Pro učitele předmětů a vedoucí laboratoří získat § 6,7.
Obnovit stávající stupeň způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.
Zvýšit stávající stupeň odborné způsobilosti je-li to potřebné z hlediska vykonávání funkce
pracovníka v elektrotechnice.

Hodinová dotace: 6 hodin
Počet účastníků a cílová skupina pedagogů:
vzdělávací akce je určena pro pracovníky v elektrotechnice, pedagogy všech typů škol, kteří pracují na elektrických zařízeních (školní laboratoře, školní elektrotechnické dílny, odloučená pracoviště). Jedná se zejména o učitele odborného výcviku elektro oborů, učitele odborných předmětů elektro, učitele (fyziky a chemie, kteří pracují ve školních laboratořích a odborných učebnách).

Předpokládaný počet účastníků jednoho kurzu je 10 účastníků.

Nutné doklady a přihlášku - zašle účastník před termínem konání přezkoušení (ke stažení níže).

I.  Přihláška na školení.
II. Prohlášení o praxi.
III. Příloha č. 4 NV č. 194/2022 Sb.
IV. Čestné prohlášení o svéprávnosti.
V.  Doklad o vzdělání v elektrotechnice

Plánované místo konání
Kurs se bude konat v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.

Materiální a technické zabezpečení
Podle deklarovaného počtu účastníků bude vzdělávací akce probíhat v odborné učebně školy , bude možno zakoupit technickou literaturu s touto problematikou. 

Závěr
Na závěr akce účastníci absolvují test a ústní přezkoušení. Na základě úspěšnosti při zkoušce jim bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Vzdělávací akce je akreditována MŠMT pod č.j. 15 885/2005-25-41 dle zákona č.563/2004 Sb.

Účastnický poplatek ční 850,-Kč
Oběd je zahrnut v účastnickém poplatku.

Zájemci o toto školení posílejte závazné přihlášky na email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo poštou: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
                      Zvolenovská 537
                      373 41 Hluboká nad Vltavou

Dotazy: Ing. Jan Kašpar zástupce ředitele tel : 603284315, 387924202, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty k přihlášení

Jak vše správně vyplnit